INVERTER

เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ DC to AC Power Inverter หรือจากแหล่งจ่ายไฟดีซี 12, 24, 48VDC เป็นไฟกระแสสลับ 220 VAC 50Hz เราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องแปลงไฟตามลักษณะของ Output ได้ 2 แบบ คือ 1. แบบ Pure Sine Wave คือสามารถจ่ายไฟออกมาเหมือนกับไฟบ้าน ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2. แบบ Modified Sine Wave แบบนี้ไม่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เหมาะสำหรับโหลดที่เป็นอิเล็กทรอนิคส์

DC TO AC POWER INVERTER Output Wave Form: True Sine Wave

200Watts
(205x158x59 mm.)

400Watts
(205x158x67 mm.)

700Watts
(295x180x70 mm.)

1000Watts
(345x184x70 mm.)

1500Watts
(420x220x88 mm.)

DC TO AC POWER INVERTER Output Wave Form: Modified Sine Wave

150Watts
(122x73x45 mm.)

300Watts
(165x90x75 mm.)

600Watts
(210x173x65 mm.)

1000Watts
(320x210x85 mm.)

1500Watts
(458x210x85 mm.)

2500Watts
(430x210x159 mm.)