DC Power Supply

PD-104

PD-102, 103

คุณสมบัติของเครื่อง
เป็นดีซี เรกูเลเตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย ที่จ่ายแรงดันและกระแสออกมาได้รูปคลื่นที่ราบเรียบมาก (เป็นเส้นตรงไม่มี RIPPLE)ขณะใช้งานแรงดันและกระแสจะไม่ตก เพราะมีวงจร FEED BACK ตรวจเช็ค ทางด้าน OUTPUT ของเครื่องมีทั้งรุ่นที่ปรับแรงดันและปรับกระแสได้ หรือชนิดแรงดันและกระแสคงที่ ทุกขนาดเหมาะกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในห้องทดลองไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงรถยนต์ งานชุบโลหะ วิทยุสื่อสาร ชาร์จแบตเตอรี่ทุกชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป

ระบบป้องกันของเครื่อง
ออกแบบให้ทนทานในการใช้งานมากคือถ้า OUTPUT ลัดวงจร (SHORT CIRCUIT) หรือ OVER CURRENT เครื่องจะไม่เสียหายเพราะมีวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไม่ให้จ่ายเกินกว่าที่เครื่องจะทนได้ หรือ ถ้าเกิดความผิดปกติของเครื่องจะมีวงจรตรวจสอบแรงดันทางด้าน OUTPUT ถ้าสูงกว่าปกติเครื่องจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันแรงดันเกินทางด้าน OUTPUT

MASTECH

MASTECH DC Power Supply เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หรือดีซีแบบปรับค่าได้ สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Output: 0-18VDC, 0-30VDC, 0-50VDC และจ่ายกระแสไฟขาออก Current: 3-50Amp ระบบไฟแบบ: Single, Dual, Tripple Output แบบปรับค่าได้ # มีโวลุ่มสำหรับหมุนเลือก